Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa východ
Objednatel: SŽDC, s.o., Stavební správa východ
Technické údaje, popis: Novostavba technologické části trakční transformovny 22 kV AC / 3 kV DC. Součástí stavby byla dodávka a montáž rozvodny 22 kV ve skříňovém provedení, zřízení stání dovu trakčních transformátorů a dvou trakčních usměrňovačů, stejnosměrná rozvodna 3 kV ve skříňovém provedení, systém kontroly a řízení a technologie vlastní spotřeby: Předmětem stavby bylo dále zřízení zpětného a napájecího vedení z trakční měnírny na trať ČD
Celkové investiční náklady: 53 955 048,- Kč bez DPH
Termín realizace: 5/2014-9/2015