Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)

Investor: SŽDC, s.o.
Objednatel: SŽDC, s.o.
Technické údaje, popis: Komplexní rekonstrukce technologické a stavební části trakční měnírny. Nově byla nainstalována rozvodna 22 kV ve skříňovém provedení, trakční transformátory a usměrňovače a rozvodna 3 kV DC, obojí ve skříňovém provedení. Součástí technologie byla rovněž rekonstrukce rozvodny 6 kV, vlastní spotřeby a rekonstrukce dispečerské řídící techniky. Stavební část byla provedena pomocí unifikovaných prefa objektů. Součástí stavby byla také rekonstrukce napájecího a zpětného vedení, venkovních rozvodů vn a nn a rekonstrukce vnějšího uzemnění. Součástí díla bylo rovněž zpracování a projednání realizační projektové dokumentace
Celkové investiční náklady: 182 986 061,- Kč bez DPH
Termín realizace: 4/2015-10/2015