Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína

Investor: SŽDC, s.o.
Objednatel: SŽDC, s.o.
Technické údaje, popis: Komplexní rekonstrukce technologické a stavební části trakční měnírny. Byla rekonstruována technologie rozvodny 110 kV, zřízena stání trakčních transformátorů 110/22 kV, rekonstruována rozvodna 22 kV ve skříňovém provedení, trakční transformátory a usměrňovače a rozvodna 3 kV DC, obojí ve skříňovém provedení. Součástí technologie byla rovněž rekonstrukce rozvodny 6 kV, vlastní spotřeby a rekonstrukce dispečerské řídící techniky. Stavební část byla provedena formou částečné rekonstrukce stávajících zděných objektů. Součástí stavby byla také rekonstrukce napájecího a zpětného vedení, venkovních rozvodů vn a nn a rekonstrukce vnějšího uzemnění. Po dobu rekonstrukce bylo napájení zajištěno prostřednictvím převozné měnírny zhotovitele. Součástí díla bylo rovněž zpracování a projednání realizační projektové dokumentace.
Celkové investiční náklady: 181 010 683,- Kč bez DPH
Termín realizace: 5/2015-10/2015