Zvýšení trakčního výkonu TNS Valašské Meziříčí

Investor: SŽDC, s.o.
Objednatel: SŽDC, s.o.
Technické údaje, popis: Komplexní rekonstrukce technologické a stavební části trakční měnírny. Nově byla nainstalována rozvodna 22 kV ve skříňovém provedení, trakční transformátory a usměrňovače a rozvodna 3 kV DC, obojí ve skříňovém provedení. Součástí technologie byla rovněž rekonstrukce rozvodny 6 kV, vlastní spotřeby a rekonstrukce dispečerské řídící techniky. Stavební část byla provedena formou částečné rekonstrukce stávajících zděných objektů. Součástí stavby byla také rekonstrukce napájecího a zpětného vedení, venkovních rozvodů vn a nn a rekonstrukce vnějšího uzemnění. Součástí díla bylo rovněž zpracování a projednání realizační projektové dokumentace.
Celkové investiční náklady: 178 805 897,- Kč bez DPH
Termín realizace: 5/2015-10/2015