Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK – Výstavba trakční transformovny Doudlevce

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa západ
Objednatel: SŽDC, s.o., Stavební správa západ
Technické údaje, popis: Komplexní rekonstrukce části trakční napájecí stanice (TNS) 110 kV AC / 25 kV AC Plzeň Doudlevce v následujícím rozsahu : dodávka rozvodny 25 kV ve skříňovém provedení o 11 polích včetně systému kontroly a řízení a účasti při uvedení do provozu, realizace vzdušné a kabelové části napájecího vedení mezi objektem trakční transformovny a tratí ČD
Celkové investiční náklady: 37 259 749,- Kč bez DPH
Termín realizace: 12/2014-10/2015