Komplexní rekonstrukce trakční napájecí stanice 110/27 kV Veselí nad Lužnicí

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa západ
Objednatel: SŽDC, s.o., Stavební správa západ
Technické údaje, popis: Komplexní rekonstrukce trakční transformovny 110 / 27 kV ve Veselí nad Lužnicí za provozu, včetně zřízení provizorního napaječe. Dílo zahrnovalo rekonstrukci rozvodny 110kV, stání transformátorů 110/27 kV, technologii rozvodny 27 kV ve skříňovém provedení, systém kontroly a řízení rozvodny 110 a 27 kV, technologii vlastní spotřeby a úpravu dispečerské řídící techniky na vlastní trakční transformovně a na elektrodispečinku v Českých Budějovicích. Součástí díla byla dále úprava napájecího a zpětného vedení a úprava areálových rozvodů NN a osvětlení.
Celkové investiční náklady: 73 285 381,- Kč bez DPH
Termín realizace: 8/2013-12/2015