Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov

Investor: SŽDC, s.o.
Objednatel: SŽDC, s.o.
Technické údaje, popis: Smlouva na zpracování realizační projektové dokumentace a stavby. Dodávka budovy a technologické částí napájecí technologie 3 kV DC vč.: vstupní rozvody 22 kV, trakčních transformátorů, napájecí stejnosměrné technologie 3kv, vlastní spotřeby a místního řídícího systému a dálkového ovládání z dispečinku
Celkové investiční náklady: 260 003 299,- Kč bez DPH
Termín realizace: 12/2014-2/2016