NOVÁ UČEBNA V PARDUBICÍCH

Představujeme Vám definitivní podobu učebny Dopravní fakulty Jana Pernera na Univerzitě v Pardubicích, kterou jsme zrekonstruovali během letních prázdnin.

Věříme, že tuto učebnu si studenti oblíbí a bude pro ně znamenat lepší zázemí při vzdělávání.