Rekonstrukce měnírny Klárov

Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Technické údaje, popis:

Rekonstrukce se týkala výměny staré technologie za novou a stavebních úprav budovy, ve které je měnírna umístěna. Majitel budovy požadoval přesunutí technologie do suterénu budovy, který byl dispozičně menší než minimální prostor pro uskladnění technologie. Bylo nutné vybudovat novou zavážecí jámu pro transport veškeré technologie, vhodně upravit suterén budovy pro instalaci trafokobek a rozvaděčů a současně změnit standardizovaný rozměr rozvaděčů na atypický.

V rámci rekonstrukce byla vyměněna téměř celá technologie měnírny. Kromě trakčních transformátorů (3x 2,5 MVA) byla rekonstruována celá DC i AC část, tedy rozvaděč 22 kV (8 polí), usměrňovač (tři 6ti-pulzní), trakční blok (20 napaječových polí a 2 podélné spojky), část vlastní spotřeby a dispečerskou řídící techniku DŘT ovládanou z energetickotechnologického dispečinku.

Přepojování technologie staré za novou probíhalo po částech, aby byl zachován neustálý provoz měnírny (dvě jednotky plně k dispozici propojené přes přípojnice do všech trakčních úseků).

Stavba byla vysoutěžena ve sdružení se společností Metrostav a.s. a Elektrizace železnic a.s. jako lídrem sdružení.

Celkové investiční náklady: 38 408 634,- Kč

Termín realizace: 10/2014 – 3/2015