• Vlastníkem Elektrizace železnic Praha a.s. je společnost EP Industries, a.s.
  • Skupina Elektrizace železnic Praha a.s. včetně svých majetkových účastí v ČR, SR, HU zaměstnává celkem cca 650 zaměstnanců, zaměstnaných na ředitelství společnosti, střediscích a v organizačních složkách.
  • V zahraničí společnost realizuje svoje podnikatelské aktivity prostřednictvím organizačních složek a zástupců.

 

V současné době se firma zbývá vývojem, projektování, výrobou a montáži technologických celků pro železnici a MHD. Novým oborem, kterému se firma věnuje, je energetika, kde se snaží uplatnit znalosti a um zejména formou dodávek ocelových konstrukcí pro vzdušná vedení a venkovní rozvodny vysokého a velmivysokého napětí. Dalším moderním oborem, kterému se společnost věnuje, jsou řídicí systémy pro dálkový dohled a řízení železniční energetiky tzv. SCADA systémy.