Tramvajová linka Hlubočepy – Barrandov (Praha 5)

Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Objednatel: Konsorcium Subterra, ŽS Brno

Technické údaje, popis:

Nová tramvajová trať realizována v Praze vede po dvou mostech a ve dvou tunelech z Hlubočep na sídliště Barrandov, kde je ukončená trojkolejnou smyčkou. Tramvajová trať má částečně otevřený kolejový svršek se zatravněním. Trolejové vedení je jednoduché s přídavným lanem, napínané závažím umístěné na atypických kruhových portálech. Kotevní systém je typu 1:3 umístěný uvnitř osmibokých stožárů a v tunelu na zdi. Trolejový drát je Cu 120 mm2, celkové délky 8400 m s gradientem stoupání 6,2 %.

Celkové investiční náklady: 31 150 000,- CZK

Termín realizace: 10/2002 – 11/2003