Elektrizace železničních tratí v Čechách začala rokem 1903, kdy byl zahájen elektrický provoz trati Tábor – Bechyně. Pevná i pohyblivá trakční zařízení byla dílem českého vynálezce Ing. Františka Křižíka.Výhody elektrické trakce podmínily její rozvoj už v období po první světové válce, kdy byla elektrizována pražská nádraží a řada tratí místního významu. K systematické elektrizaci hlavních železničních tahů však došlo až v období po druhé světové válce. Do té doby spadá i vznik podniku Elektrizace železnic Praha, který byl založen 1.1. 1954. V letošním roce slavíme 65 let.