Výstavba trakčního trolejového vedení nové trolejbusové trati v Hradci Králové: Brněnská – Pod Strání

Investor: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.

Objednatel: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.

Technické údaje, popis:

Stavba se skládá ze tří stavebních objektů (trakční vedení, trakční kabely a veřejné osvětlení). Celkem bylo vybudováno 57 nových trakčních stožárů, bylo namontováno 1800 m stopy trolejového vedení (Cu 100 mm2) a položeno 600 m trakčních kabelů. Instalované trakční vedení je prosté, pružné, nekompenzované.

Celkové investiční náklady: 16 883 038,12,- Kč

Termín realizace: 6/2018 – 11/2018