Měnírna č.5 pro trolejové vedení, konečná MHD „Cihelna“, Hradec Králové

Investor: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.

Objednatel: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.

Technické údaje, popis:

Měnírna slouží k napájení trakčního vedení trolejbusů a pro dobíjení elektrobusů. Součástí stavby byla dodávka budovy v kontejnerovém provedení a technologické části, dále drobné úpravy na trakčním vedení a pro společnost SOR Libchavy s.r.o. montáž tří napájecích stojanů pro dobíjení elektrobusů.

Na vstupu měnírny je distribuční část obsahující měření distributora a trakční transformátor o převodu 37 / 0,525 kV. Následuje stejnosměrná část obsahující trakční usměrňovač se stejnosměrným trolejbusovým rozvaděčem. Rozváděč tvoří tři napáječe, první napáječ je určen pro napájení TV přilehlé trolejbusové trati, druhý napáječ se používá pro napájení dobíječů baterií elektrobusů a třetí napáječ je rezervní a lze jej prostřednictvím pomocné přípojnice připojit místo napáječe 1 resp. 2. Vlastní napaječ je koncipován jako dvoupólový a jeho výzbroj tvoří rychlovypínač, dvoupólový motorový odpojovač, motorový odpojovač pomocné přípojnice a 2+2 kabelové ruční odpojovače. Z důvodů prostorových nároku na velikost měnírny a malých odběrů výkonů, není koncepce trafa vlastní spotřeby řešena standardně připojením jeho primárního vinutí na distribuci, ale pouze na sekundární vinutí trakčního transformátoru. Měnírnu je možné ovládat dálkově z dispečinku dopravního podniku nebo místně.

Celkové investiční náklady: 13 390 405,15,- Kč

Termín realizace: 8/2018 – 12/2018