„Železniční Metaverse“

je projektem společnosti Elektrizace železnic Praha a.s.

a Calliditas Edutainment

Věříme, že školáky i dospělé naše železniční virtuální realita ohromí a budou se k ní pořád rádi vracet.

Hlavní scénáře XR technologií pro školství:
✔ zobrazování 3D vizualizací a interakcí předmětů, komplexních jevů, časových a pohybových sekvencí či simulací;
✔ cestování v čase a prostoru;
✔ 3D zobrazení kritických míst kurikula, nebo-li míst v učebních plánech, která dlouhodobě vykazují špatné výsledky v pochopení studentů;
✔ prožít na vlastní kůži s minimálními náklady a nulovým rizikem situace vzdálené, nebezpečné či reálně nemožné;
✔ opakované trénování pracovních postupů, pohybových sekvencí či komunikačně náročných situací;
✔ vizualizace scénářů, které šetří škole finance a lze je simulovat opakovaně bez více nákladů.

Zveřejnění článku: Listopad 2022