Rekonstrukce trakčního vedení v rámci akce „Oprava TV v ŽST. Česká Třebová“

Práce na stávajících řetězovkových převěsových nosných kontrukcích trakčního vedení v ŽST Česká Třebová.

Název stavby: Oprava TV v ŽST. Česká Třebová