Technologická stavba SMART–CITIES

Ve stávající tramvajové měnírně v Praze Troja patřící Dopravnímu podniku hlavního města Prahy a.s. byl firmou Elektrizace železnic Praha a.s. realizován pilotní projekt, který má za úkol snížení spotřeby elektrické energie sloužící k pohonu tramvají.

Tato stavba je součástí projektu SMART-CITIES. Cílem tohoto projektu je mimo jiné zavádění moderních technologií do řízení města s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných.

Základem této stavby byla instalace rozvaděče úložiště trakční energie UTE, který má za úkol ukládání rekuperované elektrické energie do baterií k pozdějšímu využití pro pohon tramvají.

Na začátku stavby musely být provedeny stavební práce k úpravě stávajícího skladového prostoru, kde se nyní rozvaděč nachází. Byla odstraněna veškerá původní elektroinstalace, vyzděna příčka podružného uzávěru vody a zhotoven nový kabelový kanál osazený rámem pro osazení rozvaděče UTE. Rovněž byla zhotovena kompletní nová elektroinstalace a ventilace.

Po stavebních úpravách byl osazen a zapojen nový rozvaděč UTE, který se skládá ze 4 částí – vstupního pole s vypínačem (NZ1), pole s měničem (R1+R2) a dvou polí s bateriemi pro uložení el. energie (RB1 a RB2). Typ použitých baterií je LTO, kapacita jednoho bateriového modulu je 1,5kW, celkem byde použito 44 bateriových modulů umístěných do dvou stringů. Celková instalovaná kapacita baterií činní 66kWh.

Rozvaděč UTE je připojen ke stávajícímu stejnosměrnému rozvaděči R+660V a rozvaděči RZK pomocí trakčních kabelů vedených ve stávajícím kabelovém prostoru.

Ovládání a signalizace rozvaděče UTE a měřené veličiny jsou přenášeny na řídící dispečink Dopravního podniku hl.m. Prahy pomocí dálkové řídící techniky DŘT.

Termín stavby: 6.9.2022 do 7.2.2023