Trakční napájecí stanice (TNS) v Otrokovicích bude kompletně zrekonstruována a vybavena dvěma frekvenčními měniči. TNS Říkovice bude rozšířena o střídavou část a vybavena jedním frekvenčním měničem. Tato aplikace nasazení frekvenčních měničů je první v rámci střední a východní Evropy. Mezi hlavní důvody jejich nasazení patří zajištění symetrického (třífázového) odběru z distribuční sítě. Na širé trati a ve všech železničních stanicích bude nutné provést ochranná opatření pro elektrická zařízení umístěná v prostoru ohroženém trakčním vedením se střídavým napětím. V rámci úprav zabezpečovacího a sdělovacího zařízení se v celém rozsahu stavby nahradí stávající kabelizace za stíněnou.