CENA STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY v soutěži Stavba roku 2016

Ve 24. ročníku soutěže Stavba roku se hodnotilo 65 přihlášených staveb, ze kterých bylo vybráno 29 děl do druhého kola. Všechny postupující stavby navštívila odborná porota a z nich nominovala 15 staveb na českém území a tři v zahraničí. Na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury dne 13. 10. 2016 v Betlémské kapli v Praze proběhlo vyhlášení šesti titulů Stavby roku, dvanácti Zvláštních cen, soutěže Zahraniční stavba roku, titulu urbanistický projekt a také Ceny veřejnosti. Vyhlášením výsledků se otevřel další ročník, nově s oslavou stavby čtvrtstoletí.

Stavba Elektrizace trati Šumperk – Kouty nad Desnou získala CENU STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY v soutěži Stavba roku 2016

Autor: SUDOP BRNO s.r.o.
Projektant: SUDOP BRNO s.r.o.
Dodavatel:Elektrizace železnic Praha a.s.  a EUROVIA – Železnice Desná
Investor: Svazek obcí údolí Desné

Zvláštní cena byla udělena za vytvoření všeobecně společensky prospěšné stavby se zřetelem k ohleduplnému osazení do krajiny.