Dne  20. října 2016  byla  slavnostně ukončena  výstavba trakčních napájecích stanic (TNS) Chomutov a Most. Nové měnírny jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti a spolehlivého provozu na příslušných úsecích. Nezbytnost realizace těchto staveb vycházela především z rostoucích požadavků na energetické napájení železničních tratí.

Předmětem obou projektů byla rekonstrukce jednotlivých technologických zařízení napájecích stanic i provozních budov TNS, areálových rozvodů nízkého napětí, osvětlení a kanalizace. Součástí staveb byla rovněž úprava příjezdových komunikací, zpevněných ploch a pokládka sdělovacích kabelů.

Kompletní přestavba a modernizace objektů přispěla především ke zvýšení výkonu TNS s ohledem na rostoucí požadavky na energetické napájení železničních tratí. Realizací projektů dochází rovněž ke splnění nároků na zvýšenou spolehlivost železniční dopravy v daných úsecích za všech okolností, ať už jde o vyšší provoz, nepříznivé klimatické podmínky či výpadky na sousedních napájecích stanicích.

Celkové náklady stavby s názvem Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov činily 327 729 089 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do výše 243 218 148 Kč.

Celkové náklady stavby s názvem Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Most činily 316 014 853 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do výše 227 870 141 Kč.

Investorem obou staveb byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Národní financování projektů zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.