Diagnostikou jedoucích železničních vozidel bylo vybaveno 42 traťových úseků

Dne  10. listopadu 2016 – Správa železniční dopravní cesty zavedla systém diagnostiky jedoucích železničních vozidel na řadě traťových úseků. Projekt zahrnoval instalaci 42 nových indikátorů včetně vyhodnocovacích pracovišť a řídicího systému, jehož úkolem je z dlouhodobého hlediska a v návaznostech vyhodnocovat naměřené hodnoty. Hlavním cílem projektu bylo především zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu na železniční síti.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Diagnostika jedoucích železničních vozidel včetně řídicího systému činily 500 468 092 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až v maximální výši 391 829 837 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotoviteli stavby byly společnost Diagnostika jedoucích železničních vozidel, kterou tvořily společnosti Elektrizace železnic Praha a.s., STARMON s.r.o. a Sdružení Řídící systém, které tvořily společnosti OLTIS Group a.s. a STARMON s.r.o.