Nová trakční napájecí stanice u Nymburku zajišťuje bezpečnější a spolehlivější provoz na klíčové trati

Dne 17. ledna 2017 byla  slavnostně ukončena  rekonstrukce trakční napájecí stanice (TNS) Nymburk a výstavba spínací stanice (SpS) Poříčany. Nová měnírna a spínací stanice jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti a spolehlivého provozu na příslušných úsecích. Nezbytnost realizace této stavby vycházela především z rostoucích požadavků na energetické napájení železničních tratí.

Předmětem projektu byla rekonstrukce technologické a stavební části TNS, areálových rozvodů nízkého i vysokého napětí, včetně připojení na trakční vedení. V rámci prací došlo k výstavbě nové provozní budovy v prefabrikovaném provedení. Pro potřeby dálkového dozoru a řízení z elektrodispečinku v Praze byla instalována nejmodernější technika, napojená na přenosové cesty a sdělovací zařízení.

Součástí stavby bylo i zřízení spínací stanice Poříčany pro potřeby zlepšení provozních stavů napájení trakčního vedení a zvýšení propustnosti 1. tranzitního železničního koridoru. Spínací stanice byla realizována včetně navazujících rozvodů vysokého a nízkého napětí a připojení na trakční vedení a sdělovací přenosové cesty.

Kompletní přestavba a modernizace objektu přispěla především ke zvýšení výkonu TNS v oblasti s ohledem na rostoucí požadavky na energetické napájení železničních tratí. Realizací projektu rovněž došlo k zajištění požadavků na zvýšení spolehlivosti železniční dopravy v daných úsecích za všech okolností, ať už jde o vyšší provoz, nepříznivé klimatické podmínky či výpadky na sousedních napájecích stanicích.

Jedná se o fázovaný projekt, kdy I. fáze byla spolufinancována Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci OP Doprava 2007–2013 a spolufinancování II. fáze je schváleno v rámci OP Doprava 2014–2020. Předpokládané celkové náklady stavby činí 356 087 102 Kč bez DPH a plánovaný celkový příspěvek EU je ve výši až 252 839 993 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.