Prodloužení trolejbusových tratí Trnová – Ohrazenice a Pardubičky – Zámeček, Pardubice

Investor: Dopravní podnik města Pardubic, a.s.

Objednatel: Dopravní podnik města Pardubic, a.s.

Technické údaje, popis:

Z důvodu nahrazení autobusových linek byly vybudovány nové úseky trolejbusových tratí z Pardubiček na nové obratiště – Zámeček (2100 m) a z Trnové do Ohrazenic (4600 m). Trolejové vedení je prosté, pružné a nekompenzované, trolejový drát Cu 100 mm2. V trati Pardubičky – Zámeček je instalován přibližovač zkratu.

Současně bylo nutné zvýšit výkon měnírny, rekonstruovat veřejné osvětlení a realizovat drobné objekty související se stavbou.

Celkové investiční náklady: 41 101 111,20,- Kč

Termín realizace: 7/2017 – 2/2018