Prodloužení trolejbusových tratí Trnová – Ohrazenice a Pardubičky – Zámeček, Pardubice

Objednatel: Dopravní podnik města Pardubic, a.s.

Investor: Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Technické údaje, popis:

Z důvodu nahrazení autobusových linek byly vybudovány nové úseky trolejbusových tratí z Pardubiček na nové obratiště – Zámeček (2100 m) a z Trnové do Ohrazenic (4600 m). Trolejové vedení je prosté, pružné a nekompenzované, trolejový drát Cu 100 mm2. V trati Pardubičky – Zámeček je instalován z přibližovač zkratu.

Současně bylo nutné zvýšit výkon měnírny, rekonstruovat veřejné osvětlení a realizovat drobné objekty související se stavbou.

Celkové investiční náklady: 40 776 242,- Kč

Termín realizace: VII/2017 – II/2018