Rekonstrukce tramvajové trati Fűgnerova – Mlýnská – Klicperova v Liberci

Investor: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s.

Objednatel: EUROVIA CS a.s.

Technické údaje, popis:

Obsahem díla bylo zdvojkolejnění tramvajové linky Fügnerova – Nová Ruda v rozsahu trolejové vedení, napájecí kabely, vyhřívání nástupišť. Při rekonstrukci byl modifikován rozchod kolejí, kdy se ke stávajícímu 1000 mm přidal druhý rozchod 1435 mm. Trolejové vedení je řetězovkové kompenzované závažím umístěným v HEB stožárech (rohatkový kladkostroj 1:3) ve směru Fügnerova a s dočasnými kotevními pružinami ve směru Fügnerova – Nová Ruda. Trolejový drát je Cu 120 mm2, nosné lano je měděné průměru 120 mm2 nebo 95 mm2. Vedení je zavěšeno na sklolaminátových výložnících a nerezových příčných lanech. Stožáry jsou osmihranné. Vzhledem k minimální vzdálenosti osy kolejnic byly stožáry navrženy tak, aby umožňovaly regulaci polohy v příčném směru. Délka troleje činí přibližně 1 700 m.

Vyhřívání nástupišť je provedeno s rozvaděčem umístěným na stožáru, napájení rozvaděče a topných kabelů je přímo z troleje (600 V DC).

Celkové investiční náklady: 11 364 000,- CZK

Termín realizace: 6/2009 – 11/2009­
­
­
­­­

Křižovatka ulic Žitavská x Nákladní x tř.1. máje – oprava tramvajové trati v Liberci

Investor: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s.

Objednatel: Eurovia CS, a.s.

Technické údaje, popis:

V rámci stavby EŽ Praha realizoval vytápění zastávek. V opravovaném úseku jsou celkem 2 protilehlé plochy zastávky „Nádraží“. V ploše zastávky je pás vyhřívaný topnými kabely uspořádanými do tří samostatně zapojených smyček. Jedná se tedy o 2 vyhřívané pásy nástupišť. Skříně rozvaděčů jsou umístěny na stožárech. Přívodní napětí do řídících skříní je přivedeno z trolejového vedení.

Celkové investiční náklady: 473 776,- Kč

Termín realizace: 4/2016 – 6/2016
­
­
­

Rekonstrukce TT Rumunská – Palachova – Šaldovo náměstí v Liberci

Investor: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s.

Objednatel: Eurovia CS, a.s.

Technické údaje, popis:

V rámci stavby EŽ Praha realizoval vytápění zastávek. V upravovaném úseku jsou celkem 2 protilehlé plochy zastávky „Šaldovo náměstí“. V ploše zastávky je pás vyhřívaný topnými kabely uspořádanými do 2x tří samostatně zapojených smyček. Skříně rozvaděčů jsou umístěny na stožárech. Přívodní napětí do řídících skříní je přivedeno z trolejového vedení.

Celkové investiční náklady: 717 582,- Kč

Termín realizace: 7/2017 – 9/2017