Rekonstrukce měnírny Vyšehrad II

Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Technické údaje, popis:

Během rekonstrukce byla vyměněna téměř celá technologie měnírny související s trakčním provozem a vlastní spotřebou. Kromě transformátorů byly nahrazeny za nové rozvaděč 22 kV, kompletní trakční blok +660 V po blok ‑660 V (10 napaječů s dvěma podélnými spojkami) včetně usměrňovačů (tři 6‑pulzní), část vlastní spotřeby a dispečerská řídící technika DŘT ovládaná z energetickotechnologického dispečinku.

Během rekonstrukce musel být zachován provoz měnírny a tak veškeré práce byly rozděleny do etap, kdy se postupně nahrazovala stará technologie za novou. Bylo tedy nutné do venkovního prostoru měnírny umístit pojízdný kontejner trakce, který pokrýval spotřebu v intervalech mezi odpojením starého bloku trakce a jeho nahrazení novým.

Celkové investiční náklady: 27 748 653,79,- Kč

Termín realizace: 11/2018 – 7/2019