Dne 13.11. 2019 proběhlo v žst. Praha-Radotín slavnostní zahájení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo).“

Reailzace této stavby bude mít dopad na zlepšení dopravní situace v okolí vytížené železniční trati na hranicích Prahy. Dojde k navýšení kapacity dráhy a zvýšení traťové rychlosti i bezpečnosti železničního provozu.Náplní stavby bude především rekonstrukce železničního spodku a svršku, mostů, propustků i nástupišť, proběhne také modernizace technologických zařízení v celé délce stavby a dalších částí železniční infrastruktury. Součástí stavby je posun (novostavba) zastávky Praha – Velká Chuchle a komplexní rekonstrukce stanice Praha-Radotín. Projekt bude spolufinancovaný EU z programu Nástroj Evropské unie pro propojení Evropy (CEF). Zhotovitelem stavby je sdružení firem: EUROVIA CS, a.s., STRABAG RAIL, a.s., GJW PRAHA, a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. Objednavatelem stavby je SŽDC, so.

Realizace 08/2019-07/2022