Dne 30. října 2019 byla  slavnostně zahájena modernizace trati 231. SŽDC po dokončení stavby „Modernizace žst. Čelákovice pokračuje v  optimalizaci navazujícího úseku do Lysé nad Labem. Náplní stavby je rekonstrukce dvoukolejného mezistaničního úseku Lysá nad Labem – Čelákovice. Úpravami projde nejen železniční svršek a spodek, ale také přejezdy, mosty, trakční vedení či sdělovací a zabezpečovací zařízení. Celková přestavba pak čeká zastávku Čelákovice-Jiřina, kde se zrekonstruují nástupiště s délkou 220 m a nástupní hranou v normové výšce 550 mm nad temenem kolejnice. Zbudují se nové přístřešky, které budou rozšířeny na výhledový počet cestujících. Těm budou sloužit i nové informační tabule. Hlavním cílem projektu je zvýšit kapacitu trati, která plní významnou roli v pražské příměstské dopravě. Zhotovitelem investiční akce s názvem Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo) je společnost Lysá, kterou tvoří EUROVIA CS, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha.